Esztétikai fogászat

Az esztétikai fogászat témakörébe tartozik minden olyan kezelés, amivel a fogak esztétikája javítható. Más szóval, az esztétikai fogászat nem egy egy olyan jól elhatárolható terület a fogászaton belül, mint a fogszabályozás vagy az implantológia. A két utóbb említett kategória esetében relatíve könnyen eldönthető, hogy az adott kezelés fogszabályozási vagy implantológiai kezelés-e. Az esztétikai fogászat célja – mint említettük – a fogak esztétikájának a javítása. Mivel ez a cél közös a fogászat sok ágában, így esztétikai fogászattal több terület specialistái is foglalkoznak. Az előbb példaként említett fogszabályozó szakorvosokon túl, implantológiával vagy általános fogászattal foglalkozó fogorvosok napi munkájának is része az esztétikai fogászat.

A teljesség igénye nélkül összegyűjtöttünk néhány kezelést, ami hagyományosan az esztétikai fogászat témakörébe (is) tartozik.

Fogfehérítés

A fogfehérítés sokszor a legegyszerűbb és viszonylag költséghatékony módja annak, hogy szebbek legyenek a fogaink. Bár sok mindent hívnak manapság fogfehérítésnek, a fogorvosok jellemzően két módon végzik a fogfehérítést. Az egyik lehetőség az, hogy a rendelőben végzik a fogfehérítést speciális berendezéssel. A másik lehetőség pedig az, hogy a páciens részére egy műanyag sínt készítenek és adnak hozzá fogfehérítő gélt. A páciens ezután otthon a fogfehérítő gélt a sínbe tölti és hosszabb időn keresztül viseli a sínt.

Fogászati héj

A fogászati héj a páciens fogára készített, nagyon vékony lemez, ami a fog elülső részét fedi. A folyamat általában úgy néz ki, hogy a fog elülső felszínéből egy vékony réteget le kell csiszolni, majd az elkészített héjat a lecsiszolt fogra ragasztani. Fogászati héjak segítségével változtatható egy fog mérete, formája, hossza.

Élpótlás, tömés

Ha a fog pereme letört, a felszíne lepattogzott,  vagy egyéb módon sérült, egy speciális ragasztó segítségével javítható a fog esztétikája. A kezelés általában egy rendelői látogatás alatt elvégezhető. A folyamat nagyjából úgy néz ki, hogy a fogorvos először érdesebbé teszi a fog felszínét, majd arra egy speciális anyagot juttat, ami a fogon megköt.

Fogkorona

A fogkorona úgy képzelendő el, mint egy sapka, amit a fogorvos ráültet a lesziszolt fogra. A folyamat tehát a fog lesziszolásával kezdődik, ezután a fogorvos lenyomatot vesz az adott területről,  ami alapján egy fogtechnikus elkészíti a fogkoronát. Egyéb felhasználásain túl, a fogkorona esztétikai szempontból is fontos, hiszen el lehet vele fedni a fog nem esztétikus részeit.

Fogzománc formálása, kontúrozása

Ez a kezelés sokszor az élpótlással, töméskészítéssel egyidőben zajlik. Lényege, hogy a fogorvos a fogzománcból egy vékony réteget eltávolít, hogy a fog esztétikája jobb legyen. Lehet ezzel változtatni például a fog formáját és hosszát.

Fogszabályozás

A fogszabályozás egy nagyon tág témakör, és máshol részletesebben is tárgyaljuk, egyik célja viszont a fogszabályozásnak az, hogy a fogazat esztétikusabb legyen. A kezelés sok módon történhet, két fő típusa a kivehető és a rögzített fogszabályozó készülék. A fogszabályozással módosítható a fogazat egésze (például a harapás, állcsontok viszonya), illetve az egyes fogak helyzete is, így például egy fog elforgatható vagy akár az állcsontból kijjebb húzható.

Implantátumok

A foghiány pótlásának egyik módja, hogy a fogorvos egy implantátumot (mű foggyökeret) helyez az állcsontba, és arra koronát vagy hidat helyez.

 

Összefoglaló

Az esztétikai fogászat nem egy jól körülhatárolható terület, hanem egy gyűjtőkategória tulajdonképpen,  ami magába foglal minden olyan kezelést, amivel egy fog vagy a fogazat esztétikája javítható.

Az esztétikai javulás több szintet képzelhető el. Egyrészt érintheti a fogazat egészét. Egy teljes fogazatra kiterjedő fogfehérítés vagy a fogszabályozás ilyenek például. Érintheti továbbá a fogazat egy részét, például ha implantátumokkal és a rájuk helyezett koronákkal, hidakkal egynél több fog esztétikája is változik. A harmadik csoport az egyes fogat érintő kezelések, a fogászati héj, élpótlás, fogzománc kontúrozása tartozhatnak például ebbe a csoportba.

A másik megközelítés, hogy milyen módon történik az esztétikai javulás. Lehet egy fogat változtatni (élpótlás, fogzománc kontúrozása), a fog egy részét elfedni (fogászati héj, fogkorona), vagy a fogak egymáshoz való viszonyát megváltoztatni (fogszabályozás).

Mint minden más fogászati kérdésben, itt se kőbe vésett kategóriák vannak, mindenesetre hasznos lehet azt végiggondolni páciensként, hogy hány fog esztétikáját szeretnénk megváltoztatni, illetve hogy milyen módon érhető el a kívánt változás a legjobban.

A fogorvosi témájú írásaink célja az, hogy a fogászattal kapcsolatban gyakran felmerülő kérdésekre válaszokat adjunk egyszerű, közérthető formában. A weboldalon lehetnek tévedések, elírások, pontatlanságok, leegyszerűsítések. Minden esetben a kezelőorvos felelőssége Önt tájékoztatni a kezelés lehetőségeiről, és a kezelőorvosa szakmai véleménye az irányadó.

Ami a fogászati kezelését illeti…

Ha minket tisztel meg a bizalmával, itt tud időpontot kérni hozzánk:

Ha pedig máshova jár, és csak az információéhsége miatt látogatott el weboldalunkra: reméljük, tudtunk hasznos információval szolgálni. Egészséges fogakat és gyönyörű mosolyt kívánunk Önnek!