Fogszabályozási rendellenességek

Fogszabályozási rendellenesség az, amikor a fogazat a normális fogazattól valamilyen szempontból eltér. Két dolgot kell elöljáróban leszögezni. Egyrészt a normális fogazat egy tartományban mozog. Ha ez nem így lenne, senkinek sem lenne normális fogazata. Másrészt amikor a rendellenesség szót használjuk, akkor nem arra utalunk, hogy valaki valamilyen betegségben szenved. A rendellenesség szót az eltérés szinonimájaként használjuk.

Nagy sok szó forog még közszájon, amikor a normálistól eltérő fogazatról van szó. Ilyenek például a harapási eltérés, harapási elváltozás, fogszabályozási eltérés, fogszabályozási elváltozás. Nem is a konkrét szóhasználat a lényeg, hanem az, hogy áttekinthető legyen, hogy milyen típusú rendellenességek léteznek. (Ahol kifejezett jelentősége nincsen, a rendellenesség, eltérés, elváltozás szavakat szinonimaként használjuk a cikkben.)

A fogszabályozási rendellenesség érintheti:

 • az egyes fogakat
 • a harapást
 • az állcsontokat

Egyszerre több típusa rendellenesség is fennállhat egy  páciensnél. Például lehet, hogy a páciensnek előrehelyeződött felső állcsontja (állcsontot érintő rendellenesség), nyitottharapása (harapást érintő rendellenesség), illetve ezeken felül egy impaktált foga is van (fogakat érintő rendellenesség).

 

A fogakat érintő egyes rendellenességek

 • Retineált fog: a kifejlődött fog nem tör el az állcsontból, annak ellenére, hogy látható akadálya az előtörésnek nincs. Leggyakrabban a felső szemfogat érinti.
 • Impaktált fog: Hasonló a retineált foghoz, de ebben az esetben a fog azért nem tör elő, mert valami ebben akadályozza. Ez a valami lehet például egy számfeletti fog (azaz egy olyan plusz fog, amely normál fogazatban nem található meg) vagy egy normál fog, ami olyan szögben áll, hogy akadályozza az impaktált fog előtörését.
 • Egy fog keresztharapása: főleg a metszőfogakat érinti. A felső fog az alsó fog mögé harap.

 

A harapást érintő rendellenességek

A fogszabályozásban minden rendellenesség három sík segítségével leírható. A páciens fogait szemből nézve ez azt jelenti, hogy a harapás lehet rossz függőleges irányban, jobb-bal irányban, illetve elöl-hátul irányban. A harapási eltérések kategorizálásánál az eltérést az eltérés irányától függően vizsgáljuk.

 

Függőleges irányú eltérések

 • Mélyharapás: Normál harapásnál a felső metszőfogak valamennyit takarnak az alsó metszőfogakból. Mélyharapásról akkor beszélünk, ha ez az érték meghaladja a 2 mm-t. A mélyharapás szélsőséges formája a fedőharapás, amikor a felső metszőfogak teljesen takarják az alsó metszőfogakat.
 • Nyitottharapás: nyitottharapás esetén a felső és az alsó fogak nem érintkeznek egymással a fogak összezárásánál. A nyitottharapás lehet elülső nyitottharapás vagy oldalsó nyitottharapás attól függően, hogy a fogak melyik szakaszon nem érintkeznek. Általában elülső nyitottharapásról beszélünk szemfogtól szemfogig, az annál hátrább elhelyezkedő fogak esetén pedig oldalsó nyitottharapásról.

 

 

Jobb-bal irányú eltérések

 • Oldalsó keresztharapás: Az oldalsó keresztharapás azt jelenti, hogy a hátsó fogaknál a felső fogak harapáskor nem az alsó fogak egészével érintkeznek, hanem (szemből nézve) a felső fogak vagy túl jobbra vagy túl balra harapnak. Teljes keresztharapás esetén az alsó és a felső fogak egyáltalán nem érintkeznek.

 

Elöl-hátul irányú eltérések

 • Elülső keresztharapás: elülső keresztharapásnál a felső metszőfogak az alsók mögé harapnak.
 • Protrusio: protrusio esetén az első fogak előre dőlnek. A felső és az alsó metszőfogak közötti vízszintes távolság nagyobb, mint ideális harapásnál.
 • Retrusio: retrusio esetén an első fogak hátra dőlnek. A felső és az alsó metszőfogak közötti vízszintes távolság kisebb, mint ideális harapásnál.

 

Állcsontokat érintő rendellenességek

 • Aszimmetria
 • Az állcsont lehet túlfejlett (előrehelyeződött) vagy alulfejlett (hátrahelyeződött). Az alsó és a felső állcsontnál is létezik mindkét változat, tehát összesen négy ilyen típusú rendellenesség létezik.

 

Összefoglalva:

 • A fogszabályozási rendellenességeknél a szóhasználat sokszor nem következetes
 • Vannak a fogakat, harapást, állcsontokat érintő rendellenességek
 • Egy embernél több típusú rendellenesség is fennállhat
 • Harapási rendellenességeknél érdemes úgy gondolkodni, hogy a harapás az ideálistól a három irány közül melyik irányban tér el

Ezek a cikkek is érdekelhetik:

A fogorvosi témájú írásaink célja az, hogy a fogászattal kapcsolatban gyakran felmerülő kérdésekre válaszokat adjunk egyszerű, közérthető formában. A weboldalon lehetnek tévedések, elírások, pontatlanságok, leegyszerűsítések. Minden esetben a kezelőorvos felelőssége Önt tájékoztatni a kezelés lehetőségeiről, és a kezelőorvosa szakmai véleménye az irányadó.

Ami a fogászati kezelését illeti…

Ha minket tisztel meg a bizalmával, itt tud időpontot kérni hozzánk:

Ha pedig máshova jár, és csak az információéhsége miatt látogatott el weboldalunkra: reméljük, tudtunk hasznos információval szolgálni. Egészséges fogakat és gyönyörű mosolyt kívánunk Önnek!