Törött fog

A fogak törésének azon eseteiről írunk ebben a cikkben, amikor a törés (vagy repedés) függőleges irányú. (Vízszintes irányú törések általában az első fogakat érintik és valamilyen sérülés hatására jönnek létre.) A függőleges irányú törések száma növekvő tendenciát mutat. Ennek részben az az oka, hogy a fogmegtartó kezelések – szemben a fogeltávolítással – egyre hangsúlyosabbak. A sokat kezelt fogak meggyengülnek és kevésbé állnak ellen a külső erőbehatásoknak. Ezért idősek esetében, akiknek a fogai hosszú időn keresztül voltak igénybevételnek kitéve, esetleg a foguk tömött vagy gyökérkezelt, az ilyen típusú törések gyakrabban fordulnak elő. Ez azonban nem jelenti azt, hogy csak az idős és/vagy fogmegtartó kezelést kapott páciensnél történhet függőleges repedés vagy törés.

Alapvetően öt kategóriába sorolhatóak a függőleges repedések és törések:

  • Repedésvonalak a fogon
  • Fogcsücsök törése
  • Repedt fog
  • Kettéhasadt fog
  • A foggyökér függőleges irányú törése

A repedések, törések (továbbiakban az egyszerűség kedvéért sérülések) általában a fog koronai részén, illetve a fog gyökeréből indulnak. A sérüléseket aszerint lehet csoportosítani, hogy honnan indulnak ki (pl. a fogkoronából), milyen irányban terjednek, illetve milyen területeket érint a sérülés.

 

Repedésvonalak a fogon

Meglehetősen gyakori, különösen maradó fogazatban. A fog okklúzális (alsó fognál a fog teteje) felszínén indul, csak a fogzománcot érinti, a repedés a fog oldalán át az íny irányába terjed. Panaszt nem okoz, kezelést nem igényel, kivéve abban az esetben, ha a pácienst esztétikai okokból zavarják a repedésvonalak.

repedt fog
A páciens jobb felső nagymetsző fogán függőleges repedés látható.

 

Fogcsücsök letörése

Ha a fogcsücsök törését nem trauma okozza, akkor általában a fogszuvasodás következményeként meggyengült és tömött fog nem tud ellenállni a külső erőhatásoknak, és ezért törik le a fog csücske. Ráharapásra fájdalmas, hidegre érzékeny lehet az érintett fog. Általában a fogbél nem érintett, a konkrét esettől függően kezelhető fogkoronával, fogtöméssel.

 

Repedt fog, kettéhasadt fog

Repedt fog esetében a repedés a fog koronai részéből indul ki, és a repedés nem teljes, míg kettéhasadt fog esetében a repedés teljes és a fog két része között nincs kapcsolat. A fog nem szükségszerűen két egyenlő nagyságú részre hasad szét, a két rész aránya függ attól, hogy honnan indult ki a repedés, illetve mi volt a repedés iránya. Tulajdonképpen a fogcsücsök letörése, a repedt fog és a kettéhasadt fog sokban hasonlítanak, a repedés iránya és kiterjedése határozza meg, hogy milyen típusú sérülésről  van szó, illetve milyen lehetőségek vannak a fog kezelésére. Főszabályként elmondható, hogy minél nagyobb a sérülés kiterjedése (pl. a koronai részen indult repedés érinti a foggyökér egy jelentékeny részét), annál nagyobb valószínűséggel marad a fogeltávolítás (vagy az eltört fogrész eltávolítása) az egyetlen kezelési lehetőség. Más esetekben (pl. fogcsücsök letörése) fogmegtartó kezeléssel jó eredményt lehet elérni.

 

A foggyökér függőleges irányú repedése, törése

Ebben az esetben a foggyökérből indul ki a repedés, és érintheti a gyökér egy részét vagy egészét. Diagnosztizálni meglehetősen nehéz, mert fájdalommal általában nem  jár. Kezelése vagy a foggyökér eltávolításával (rezekció) vagy fogeltávolítással történik.

Ezek a cikkek is érdekelhetik:

A fogorvosi témájú írásaink célja az, hogy a fogászattal kapcsolatban gyakran felmerülő kérdésekre válaszokat adjunk egyszerű, közérthető formában. A weboldalon lehetnek tévedések, elírások, pontatlanságok, leegyszerűsítések. Minden esetben a kezelőorvos felelőssége Önt tájékoztatni a kezelés lehetőségeiről, és a kezelőorvosa szakmai véleménye az irányadó.

Ami a fogászati kezelését illeti…

Ha minket tisztel meg a bizalmával, itt tud időpontot kérni hozzánk:

Ha pedig máshova jár, és csak az információéhsége miatt látogatott el weboldalunkra: reméljük, tudtunk hasznos információval szolgálni. Egészséges fogakat és gyönyörű mosolyt kívánunk Önnek!